Oprogramowanie B2B

Budowa przewagi konkurencyjnej w XXI wieku coraz częściej wymaga optymalizacji procesów oraz przetwarzania znacznej liczby danych. Odpowiedzią na zapotrzebowanie tego typu jest oprogramowanie B2B (Business-to-Business). Aplikacje i systemy informatyczne stworzone dla biznesu, pozwalają na poprawę jakości oraz tempa licznych procesów: od cyfrowego obiegu dokumentów, przez elektroniczną obsługę reklamacji, po systemy przyjmowania i rozliczania zamówień, które mogą zostać zintegrowane z systemami informatycznymi obu kontrahentów: dostawcy i odbiorcy. Oprogramowanie B2B umożliwia także zintegrowanie w jedną platformę zarządzania kilku wyspecjalizowanych systemów informatycznych, takich jak ERP, DMS, CRM. Zintegrowane platformy zarządzania dają kontrolę i oszczędzają czas. Dzięki nim podejmowanie kluczowych decyzji w krótkim czasie, staje się zdecydowanie łatwiejsze. Oprogramowanie B2B tworzące systemy zintegrowanego zarządzania, pozwala na analizę i wizualizację ogromnych ilości danych. Również takich, z których wcześniej, przy mniejszych mocach obliczeniowych, nie dawało się wypracować dodatkowych korzyści. Odpowiednio usystematyzowane i zwizualizowane dane pozwalają także menadżerom na wybieranie optymalnych strategii.