Project Manager

 150 na 150 logo zebatka2

Project Manager

 

Zakres obowiązków:

 • Sprawna i terminowa realizacja powierzonych projektów zgodnie z określonym harmonogramem, budżetem oraz poziomem jakości
 • Kierowanie realizacją projektów od momentu powstania koncepcji biznesowej aż do wdrożenia
 • Bieżące zarządzanie pracą zespołów projektowych
 • Współpraca z kierownikami projektów po stronie Klienta
 • Tworzenie i utrzymywanie pełnej dokumentacji projektowej
 • Raportowanie statusu prac zgodnie z przyjętymi standardami
 • Odpowiedzialność za realizację budżetu projektów
 • Zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji przed Klientami

 

 

Kandydat powinien wykazywać się:

 • Doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu zespołami projektowymi oraz złożonymi projektami IT
 • Wiedzą w zakresie metodologii zwinnych zarządzania projektami
 • Znajomością zagadnień związanych z projektami dotyczącymi dostawy i uruchomienia infrastruktury teleinformatycznej
 • Umiejętnością tworzenia szczegółowych planów projektowych, harmonogramów i kosztorysów projektów
 • Znajomością technologii J2EE w zakresie umożliwiającym efektywne zarządzanie projektem
 • Umiejętnością zarządzania kilkoma projektami jednocześnie – wielozadaniowość
 • Zdolnością przygotowywania i prowadzenia prezentacji
 • Znajomością języka angielskiego
 • Wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi i komunikacyjnymi
 • Samodzielnością, dokładnością,  zdyscyplinowaniem oraz umiejętnością priorytetyzowania zadań
 • Odpowiedzialnością i zaangażowaniem w realizowaniu przydzielonych projektów

 

Do zaoferowania mamy:

 • uczestnictwo w realizacji ciekawych, międzynarodowych projektów informatycznych
 • rozwój kompetencji w zespole kreatywnych i doświadczonych inżynierów
 • pakiet Benefit MultiSport
 • wyjazdy firmowe, które poszerzają horyzonty (żagle, narty)
 • uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego
 • przestrzeń przyjazną pracownikowi (piłkarzyki, rzutki)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: praca@solsoft.pl