Tester /QA

 150 na 150 logo zebatka2

Tester/QA

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i realizacja koncepcji testowania/weryfikacji jakości tworzonych przez firmę systemów
 • tworzenie scenariuszy testowych, dokumentacji testowej, raportów
 • realizacja testów manualnych oraz automatycznych przy użyciu narzędzi takich jak JMeter, Selenium, JUnit
 • przygotowywanie skryptów wspomagających procesy testowania systemów
 • raportowanie znalezionych błędów zgodnie z przyjętymi procedurami oraz narzędziami
 • weryfikacja realizacji projektu pod względem założeń i specyfikacji
 • komunikacja ze stronami projektu (PM, analityk, programiści, klient) w celu optymalizacji i podnoszenia jakości realizowanych projektów
 • korzystanie z narzędzi i urządzeń umożliwiających pełną weryfikację wymagań
 • proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, narzędzi, procesów podnoszących jakość świadczonych przez firmę usług

 

Kandydat powinien wykazywać się:

 • umiejętnością testowania aplikacji webowych (testy manualne/funkcjonalne/wydajnościowe)
 • wiedzą w zakresie języków programowania (w szczególności java) w stopniu umożliwiającym analizę kodu, pisanie testów automatycznych
 • znajomością i doświadczeniem w używaniu narzędzi takich jak profiler-y (np. JProfiler), Jira, FireBug, JMeter, Maven, Hudson, Selenium
 • doświadczeniem w pisaniu automatycznych testów jednostkowych, testów wydajnościowych, testów interfejsu użytkownika, testów funkcjonalnych
 • doświadczeniem w tworzeniu test case’ów, planów testowych oraz dokumentacji testowej
 • dobrą znajomością środowiska unix,linux, umiejętnością pisania skryptół w bash-u
 • bardzo dobrą znajomością protokołów i formatów internetowych takich jak http, JSon, XML, XSD, SOAP
 • wiedzą z zakresu technologi UI umożliwiającą efektywne testowanie i wykrywanie oraz raportowanie błędów (javascript, html, html5, narzędzia typu firebug, obsługa przeglądarek, urządzeń mobilnych, symulatorów)
 • znajomością SQL i narzędzi bazodanowych w zakresie umożliwiającym testowanie i weryfikację działania skomplikowanych struktur danych
 • dobrą znajomością języka angielskiego
 • umiejętnością analitycznego myślenia
 • zdolnościami interpersonalnymi

 

Do zaoferowania mamy:

 • uczestnictwo w realizacji ciekawych, międzynarodowych projektów informatycznych
 • rozwój kompetencji w zespole kreatywnych i doświadczonych inżynierów
 • pakiet Benefit MultiSport
 • wyjazdy firmowe, które poszerzają horyzonty (żagle, narty)
 • uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego
 • przestrzeń przyjazną pracownikowi (piłkarzyki, rzutki)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: praca@solsoft.pl