• SOS PZMOT
 • SOS PZMOT
 • SOS PZMOT
 • SOS PZMOT
 • SOS PZMOT
 • SOS PZMOT

  Stworzony system jest rozwiązaniem zintegrowanego zarządzania zrealizowanym dla firmy Polski Związek Motorowy Autotour sp. z.o.o. obsługujący procesy likwidacji szkód oraz inspekcji ubezpieczeniowych. Oprogramowanie kompleksowo integruje wszystkie aspekty związane z obsługą polis ubezpieczeniowych, call center przyjmującym zgłoszenia oraz modułem zarządzającym i monitorującym realizację likwidacji szkód po wielowymiarowy raporting. Interfejs użytkownika oparty jest o rozwiązanie web-owe oraz dedykowaną aplikację dla podwykonawców stworzoną na system android.

 • SOS PZMOT

  Aplikacja składa się z szeregu modułów – Frontoffice zapewniający obsłudze callcenter weryfikację polis, wprowadzenie zgłoszeń do systemu oraz wybór odpowiedniego procesu likwidacji zgłaszanej szkody. Dla optymalizacji obsługi system został zintegrowany z centralą telefoniczną umożliwiając wykonywanie połączeń bezpośrednio z systemu. Backoffice to obsługa realizacji zgłoszeń polegająca na podzlecaniu zadań sieci podwykonawców, wielowymiarowy monitoring, komunikacja oraz kontrola rozliczeń prowadzonych zleceń. System posiada rozbudowany moduł finansowy umożliwiający rozliczenia usług krajowych i zagranicznych. Moduł analityczny przedstawia różnego rodzaju zestawienia oraz raporty, a crm ułatwia zarządzanie relacjami z klientami.

 • SOS PZMOT

  System pozwala na dynamiczne definiowanie procesów obsługi zgłoszeń oraz modelowanie danych i zachowań interfejsu użytkownika w zależności od reguł zdefiniowanych dla poszczególnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Umożliwia to spełnienie wymagań ubezpieczycieli definiowanych po wdrożeniu systemu bez potrzeby zmian w jego kodzie.
  Ubezpieczyciel, poprzez swój interfejs może śledzić wszelkie czynności zlecone przez SOS PZMOT w związku z realizowaną sprawą.

  Zastosowane rozwiązania integracyjne umożliwiają w wydajny i skalowalny sposób obsługę milionów danych dotyczących polis ubezpieczeniowych spływających do systemu, niezależnie od ich formatu oraz sposobu przesyłania. Aplikacja została zintegrowana też z rozwiązaniami takimi jak bramka sms, centrala telefoniczna, system księgowy.

 • Projekt został zrealizowany przy użyciu zestawu technologii J2EE Open Source i w metodologii Agile-Scrum. Realizowany w przeciągu kilkunastu miesięcy na przestrzeni 2011-2013 roku. Prace rozpoczęły się od analizy biznesowej, zebrania i opracowania wymagań, poprzez implementację i kończąc na wdrożeniu i pracach optymalizacyjnych powdrożeniowych.