• Senso
 • Senso
 • Senso
 • Senso
 • Senso

  Minął czas, gdy edukacja kończyła się na maturze czy studiach. Rosnący rynek szkoleniowy wymusza rywalizację między firmami, które zapewnić muszą jak najwyższy poziom oferowanych usług.
  Dobre szkolenie zależy od właściwej organizacji i płynnego przebiegu informacji między uczestnikami, szkolącymi i zapleczem, od którego zależy np. rezerwacja sal czy dostawa podręczników. W Senso wszyscy zaangażowani mają dostęp przez stronę www do potrzebnych, przypisanych im zasobów. System został tak zaprojektowany, aby obsługiwać dwie dziedziny w których porusza się nasz klient: szkolenia oraz prowadzenie projektów unijnych

 • SENSO

  W ramach projektu udostępniono możliwość prowadzenia szkoleń, definicji harmonogramu oraz zadań, obsługi budżetu, prowadzenia dokumentacji i sporządzania raportów. Aplikacja przewiduje prowadzenie ewidencji czasu pracy poszczególnych członków zespołu. Do dyspozycji użytkowników utworzono kalendarz projektowy i osobisty. Udostępniona została też funkcjonalność tworzenia bazy wiedzy, w celu przechowywania i propagowania artykułów oraz możliwość pełnotekstowego przeszukiwania. Dodatkowo artykuły podlegają niezależnym ocenom, z których ustalana jest punktacja oraz prowadzone są statystyki. Udostępniono oprogramowanie służące do zarządzania hierarchią użytkowników oraz zasobami ludzkimi. System zakłada rozbudowę bazy CRM klientów oraz uczestników, poprzez zautomatyzowany system rejestracji. Dodatkowo zaimplementowno zestaw narzędzi do filtrowania i analizy. Prowadzenie niezależnych projektów, bazy wiedzy oraz zarządzanie zasobami ludzkimi dostępne jest dla każdego zarejestrowanego klienta, poprzez osobny interfejes. W celu ustalenia faktycznej przydatności szkoleń, uczestnicy mogą wypełniać predefiniowane w systemie ankiety, a administratorzy generować statystyki.