• RWM
RWM

System typu SCADA, który pozwala monitorować dowolną instalację wodną w oparciu o przesyła-ne telemetrycznie informacje z czujników. Mogą to być analogowe lub cyfrowe odczyty z termo-metrów, przepływomierzy czy aktywnych zaworów, przedstawiane przez RWM w czasie rzeczy-wistym w postaci graficznej. Wspólny ekran z wykresami dla wielu rożnych punktów kontrolnych pozwala na szybką całościową analizę sytuacji. O ostatecznym kształcie widoku decyduje sam użytkownik poprzez indywidualne modelowanie obszaru roboczego. Do komunikacji z czujnikami wykorzystuje się zarówno GSM, jak i Internet z duplikacją w razie awarii (fail-over).
RWM ma funkcję uczenia się, alertów z dystrybucją powiadomień oraz przesyłania poleceń – możliwość zarządzania sterownikiem fizycznego urządzenia, gwarantuje najszybszą reakcję w razie zdarzeń krytycznych.