• Łącznik

Sprawdzone w biznesie technologie przetwarzania i wizualizacji danych znajdują zastosowanie w innych – z pozoru odległych dziedzinach. Przykładem jest Łącznik – system wspomagający badanie populacji chronionych gatunków nietoperzy przy inwestycjach budowlanych.
Nasz klient wykorzystał Łącznik do gromadzenia i zarządzania informacji przesyłanych telemetrycznie ze zlokalizowanych w terenie urządzeń Anabat i Garmin. Zarejestrowane ultradźwięki charakterystyczne dla określonego gatunku, po konwersji do postaci numerycznej zasilały hurtownię danych eco-monitoringu. Tam z kolei informacje prezentowane były w przystępnej formie graficznej.
Dzięki czytelnej wizualizacji danych geograficznych i ilościowych badanie i rozumienie procesów, zarówno na poziomie całej populacji, jak i całego siedliska stało się znacznie prostsze. W ten sposób Solsoft ma swój udział w wysiłku na rzecz zachowania równowagi przyrodniczej.