• ITC / VBC
  • ITC / VBC
  • ITS/VBC

    Na zlecenie Unic-a, naszego partnera z Zurichu, wspólnie z międzynarodowym zespołem, przygotowaliśmy kompletne rozwiązanie portalu, dla największego operatora telekomunikacyjnego w Szwajcarii – Swisscom AG. Implementacja dotyczyła dwóch obszarów – portalu internetowego oraz wewnętrznego, intranetowego, dostępnego na użytek pracowników / partnerów. Przygotowaliśmy nie tylko kompletne rozwiązania klienckie dla obydwu portali, ale także kompleksowe podejście strony serwerowej, która komunikowała się z licznymi podsystemami i udostępniała ujednolicone interfejsy.

  • Technologie, które zostały użyte w każdej ze wspomnianych części, można śmiało określić mianem “Cutting Edge” – Adobe CQ5 po stronie klienckiej oraz dedykowany stos technologiczny, składający się między innymi z rozwiązań, takich jak: Apache Camel, jBoss, GWT czy Drools, po stronie serwerowej. Elastyczność, którą zapewnia Adobe CQ5, sprawia, że autorzy mogą tworzyć kolejne strony, w oparciu o przygotowane dla nich komponenty i szablony, w bardzo szybki i praktycznie wolny od błędów sposób. Dodatkowo, nasze komponenty potrafią komunikować się z cześcią serwerową, wyświetlając dynamiczne dane, w optymalny, pod kątem wydajności sposób.