• E-Audytor
 • E-Audytor
 • E-Audytor
 • E-Audytor
 • E-Audytor
 • E-Audytor
 • E-AUDYTOR

  Audyt finansowy, to znacznie więcej niż proste uzgodnienie wyników księgowań – o jakości przedsięwzięcia stanowią adekwatne formuły, obieg dokumentów i terminowość realizacji. Na potrzeby naszego klienta stworzyliśmy system webowy, który zarządza procesem analizy oraz audytu, który pomaga sprostać tym wymogom.

  Po uprzednim zdefiniowaniu ścieżki i celów kontroli, narzędzie zapewnia indywidualne formuły dla procesu, proponując na właściwym etapie odpowiednie ankiety, szablony dokumentów i formuły. Dzięki temu ekspert może skupić się na meritum analizy, bez potrzeby tworzenia narzędzi. Możliwość edycji ścieżki w trakcie samego procesu stanowi o przydatności narzędzia także w sytuacjach, gdy prosta kontrola wykaże potrzebę znacznie głębszej analizy.

 • E-AUDYTOR

  System zrealizowany w formule SaaS jako rozwiązanie dające maksimum bezpieczeństwa wrażliwych danych jakimi są informacje finansowe i księgowe klientów firm audytowych. Aplikacja umożliwia w dowolny sposób (niezależny dla każdej kancelarii – firmy audytowej) zdefiniowanie procedur przeprowadzania audytów. System jest rozwiązaniem web-owym ale dla klientów została stworzona aplikacja umozliwiająca również pracę offline , która następnie jest synchronizowana z centralnym repozytorium.

   

 • E-AUDYTOR

  System daje użytkownikom takie funkcjonalności jak korzystanie z artykułów bazy wiedzy, zarządzaniem budżetem projektu audytu, rozliczaniem czasu pracy, kontrolą zasobów. W ramach planowania projektu – definiowaniem zespołów, ustalaniem kompetencji, uprawnień oraz harmonogramu realizacji audytu. Użytkownicy mogą dowolnie definiować procedury obejmujące tworzenie tabel (ala excel, z formułami matematycznymi), pełnowymiarowym edytorem wywsig, obsługą załączników, ankiet i in.

  System oferuje zaawansowane mechanizmy DMS, obsługujące wersjonowanie, kontrolę praw dostępu do dokumentów, wyszukiwanie pełno tekstowe, grupowanie, katalogowanie w centralnym repozytorium systemu.

   

 • E-AUDYTOR

  Za pomocą systemu e-auditor uzytkownicy mogą przeprowadzić audyt zgodnie ze zdefinowanymi obszarami badania oraz procedurami, wyliczyć ryzyka zgodnie z algorytmami matematycznymi, przeprowadzić inwentaryzację, obliczenia istotności. System oferuje szerokie i rozbudowane raportowanie zgodne ze specyfiką branży. W ramach administrowania systemu zostały zaimplementowane zaawansowane mechanizmy zarządzające uprawnieniami oraz bezpieczeństwem, obsługa klientów, fakturowanie, CRM oraz procesy związane z ofertowaniem i licencjonowaniem systemu.