Telemetria

Wśród zrealizowanych projektów posiadamy również zaawansowane rozwiązania telemetryczne. Stworzyliśmy system obsługujący urządzenia telemetryczne, sterowniki przemysłowe, GPS oraz różne typy sterowników uniwersalnych do prowadzenia pomiarów w sieciach wodno-kanalizacyjnych, gazowych czy dystrybucji prądu. System telemetryczny może automatycznie zbierać dane poprzez transfer zdalny GPRS/GSM. Przetwarza on i analizuje dane o dystrybucji wskazanych nośników mediów bądź energii, zbiera dane o ruchu drogowym lub dane o przebiegu sterowania w systemach automatyki przemysłowej.

Projektujemy i wdrażamy telemetrię, która zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych. Nasze rozwiązania zapewniają czytelną prezentację zebranych danych. Nasze systemy potrafią się komunikować z urządzeniami zewnętrznymi poprzez różne interfejsy, w zależności od typu zbieranych danych, które mogą być zbierane poprzez moduły GSM zdalnie, jak i natywnie z bezpośrednio podpiętych urządzeń. Dzięki umiejętności tworzenia zaawansowanej architektury IT, nasze rozwiązania są dostosowane do przetwarzania dużych ilości danych zapewniając stabilność i bezpieczeństwo.

 

Telemetria
RWM