B2B systemy webowe

Tworzymy specjalistyczne systemy B2B. Oprogramowanie tej klasy usprawnia wiele kluczowych procesów biznesowych. Wraz ze wzrostem Państwa organizacji oraz rozwojem współpracy z partnerami rośnie ilość danych, które trzeba przetworzyć i poddać analizie. Aby zwiększyć efektywność działań biznesowych, kontroli kosztów, wzrostu zysku czy po prostu lepszego zarządzania przedsiębiorstwem wdrażamy rozwiązania IT, które potrafią spełnić indywidualne potrzeby. Nasze aplikacje B2B mogą usprawniać i zautomatyzować takie procesy jak: przygotowywanie ofert, przyjmowanie zamówień i ich potwierdzanie, rozliczenia pomiędzy kontrahentami. Wspieramy elektroniczne obsługiwanie procesów reklamacji, cyfrowy obieg dokumentów, wystawianie faktur elektronicznych autoryzowanych poprzez e­podpis z wykorzystaniem protokołu EDI. Dzięki wysokim kompetencjom zespołu naszych specjalistów możemy również zintegrować dla Państwa kilka wyspecjalizowanych systemów informatycznych, takich jak system ERP, DMS, system CRM w jedną platformę zintegrowanego zarządzania. Centralny dostęp do wszystkich informacji oszczędza czas i daje kontrolę, pozwalającą na podejmowanie kluczowych decyzji w najkrótszym czasie.

B2B systemy


webowe

PZMOT
EFM